close

Garretstown, co. Cork, summer 2009. Veni vidi & Vale.
  • 20 Jul 2010, ona:

    super

  • 20 Jul 2010, wuj:

    haha! czad, nadales kliszowa aparycje :)

  • 21 Jul 2010, this guy:

    ha! czyli poznałeś się na zamiarze. Ładne, prawda? i na kliszy oszczędziłem :)